Even voorstellen

Rama Saenen

Onze yogaschool werd gesticht door Rama Saenen in 1970. Op 7 oktober 2016 heeft Rama ons onverwacht op 80-jarige leeftijd verlaten. Tot en met 4 oktober heeft hij de school met veel liefde en met ongelooflijke energie geleid. Op 8 oktober zou hij nog lesgeven op het weekend van de Yogafederatie van de Nederlandstaligen, waarvan hij een medestichter en bestuurslid was.

Rama werd onderwezen door een 20-tal Indische yogi's, die dikwijls lange tijd in onze school verbleven, zoals Swami Satchidananda, Swami Chidananda, Swami Venkatesananda, Swami Vishnudevananda, Swami Satyananda, Swami Ranganathananda, Swami Yogeshwarananda, de yogi-arts Krishnamacharya, enz...

In vele steden en gemeenten in Vlaanderen stichtte hij yogascholen en zo ontstond de 'Yogaschool Rama Saenen'.

Het is een samenwerking van verschillende zelfstandige gediplomeerde yogadocenten met als hoofdverantwoordelijke Devi (Aleidis) Van Hove en als medeverantwoordelijke Gita (Rita) Bisschops.

Onze yogaschool bestaat nu 48 jaar, wat de degelijkheid ervan bewijst.

Onze lessen bestaan uit lichaamsoefeningen, ademhalings- en relaxatietechnieken, mentale training en al wat nodig is om lichamelijk en mentaal een gezond en gelukkig leven te kunnen leiden.

De oefeningen zijn geschikt voor jong en oud en aangepast aan de westerse mens.

Al onze lessen worden gegeven door gediplomeerde en erkende docenten van de Yogafederatie.

Onze prijzen zijn laag gehouden, omdat we aan iedereen de kans willen geven om yoga te beoefenen.

Er zijn ook lessen in de yogaschrifturen, yogapsychologie- en filosofie en meditatie. Bij het bereiken van het doel van yoga en meditatie komt men tot Zelfkennis en leert de mens inzien wie hij in het diepste van zijn wezen in werkelijkheid is.

Onze school is ook door de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België en door de Europese Yoga Unie erkend als opleidingsinstituut voor yogadocenten. De vierjarige opleiding die startte in april 2016, wordt vanaf januari 2017 voortgezet o.l.v. Devi en Gita.

De functie van Rama als bestuurslid van de Yogafederatie wordt overgenomen door Devi.


Onze visie

De wetenschap van yoga verklaart al duizenden jaren dat lichaam en denken één zijn. Vele mensen zijn van mening dat regelmatige lichaamsoefening zekerheid geeft voor gezondheid. Dit is een misvatting. Geen enkele lichaamsoefening, hoe nuttig en noodzakelijk ook, is voldoende voor gezondheid.

De meeste ziekten vinden zelfs hun oorsprong in een verkeerde manier van denken. Wij moeten bv. leren mentaal rustig te blijven in alle omstandigheden van het leven door een juiste levensfilosofie.

De adem is de brug tussen denken en lichaam. Vandaar het belang van het leren van de juiste ademhalingstechnieken.

Aan al deze aspecten van de menselijke persoonlijkheid wordt in onze yogaschool de nodige aandacht gegeven.

Wie de inhoud en de kwaliteit van onze lessen wenst te kennen, moet komen oefenen!