logo van onze school
onze school

Yogaschool Rama Saenen

logo van onze federatie
onze federatie
54ste jaar !

Welkom

Veel dank voor dit bezoek aan onze website. Onder de link 'Onze school' vindt u een kort woordje over onszelf. Alle praktische informatie vindt u dan weer onder de link 'Overzicht lessen'. En mocht er toch nog een vraagje overblijven, kan u terecht bij de link 'Contact'.

Zoals uit de eeuwenoude traditie van yoga is gebleken, is voor de gezondheid en het geluk van de mens een integrale beoefening van yoga nodig. Wij trachten deze traditie van yoga verder te zetten door het onderwijzen van:


Vakantieregeling en start nieuwe schooljaar

Voor de reeds vertrouwden met onze yogaschool organiseren wij op een beperkt aantal locaties ook tijdens de zomermaanden yogalessen. Zo kan er blijven geoefend worden! Het overzicht vindt u op 'Overzicht lessen'

Het nieuwe schooljaar start dan in september 2024.

Wij kijken ernaar uit jullie weer te ontmoeten in onze lessen!


In de pers

Recent kreeg onze yogagroep te Antwerpen bezoek van de 'Gazet van Zurenborg'. Dit resulteeerde in onderstaand artikel.
Altijd fijn om te lezen!

Al 54 jaar yoga
Artikel 'Al 54 jaar Yoga' uit de Gazet van Zurenborg (Editie 05 - 2023)


Nieuws

Vele jaren geleden had Rama de wens om een Nederlandse vertaling van de Bhagavad Gita, één van de basisschrifturen van Yoga,uit te geven. Dit is nu gebeurd. Het boekje bevat niet alleen de vertaling van de verzen uit de 18 hoofdstukken maar ook bijbehorende teksten van Rama die de verzen nog verduidelijken. De Bhagavad Gita vormt een gedeelte van het grote Indische epos de Mahabharata. In de Bhagavad Gita (van ongeveer 2000 jaar oud) wordt o.a. verteld hoe door onzelfzuchtig handelen (karma yoga), gebaseerd op ware kennis (jnana yoga) en samengaand met devotie tot een Hogere Werkelijkheid (bhakti yoga) men tot Zelfkennis en Bevrijding komt.

boek

Het schriftuur bevat voor ieder van ons heel waardevolle, practische aanwijzingen voor het leven.

Wie interesse heeft in het boekje (20 euro) kan het bestellen in de les via je yogaleraar of via een mailtje naar saenenvanhove@skynet.be of secr.yoga-rama-saenen@scarlet.be. Als het moet verzonden worden komen er de portkosten bij.


Rama Saenen

Rama Saenen, die van ons is heengegaan op 7 oktober 2016, startte met de Yogaschool in 1970. In september 2023 zal de school aan haar 54ste jaar beginnen.

Rama Saenen

In deze nieuwsbrief van de Yogafederatie brengen wij hulde aan Rama.